ယား​ယား​ယံယံ၊​
ယုယုယယ၊​
ယူယူသိမ်း​သိမ်း​၊​
ယဲ့​ယဲ့​သဲ့​သဲ့​၊​
ယဉ့်​ယဉ့်​သီး​သီး​၊​
ယဉ်ယဉ်​ေကျး​ေကျး​၊​
ယိမ်း​ယိမ်း​နွဲ့​နွဲ့​၊​
ယိမ်း​ယိမ်း​ယိုင်ယိုင်၊​
ယုတ္တိယုတ္တာ၊​
ယုတ်ယုတ်မာမာ၊​
ယံုယံုြကည်ြကည်၊​
ယံုယံုယွဲ့​ယွဲ့​၊​
​ေယာင်တိ​ေယာင်​ေတာင်၊​
​ေယာင်တီး​ေယာင်တ၊​
​ေယာင်​ေယာင်မှား​မှား​၊​
​ေယာင်​ေယာင်​ေပါင်​ေပါင်၊​
​ေယာင်​ေယာင်ယမ်း​ယမ်း​၊​
ယိုင်တိယိုင်တိုင်၊​
ယိုယိုယွင်း​ယွင်း​၊​
ယွင်း​ယွင်း​ချွတ်ချွတ်၊​
ယွတ်ယွတ်ယိုယို။