​ေငး​တိ​ေငး​ေမာ၊​
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်၊​
ငယ်ငယ်​ေသး​ေသး​၊​
​ေငါ်​ေငါ်ငက်ငက်၊​
​ေငါ်​ေတာ်​ေငါက်​ေတာက်၊​
​ေငါက်​ေငါက်ငမ်း​ငမ်း​၊​
ငိုင်တိငိုင်တိုင်၊​
ငိုငိုယိုယို၊​
ငိုငိုရယ်ရယ်၊​
ငိုး​ငိုး​ငုတ်ငုတ်၊​
ငိုး​ငိုး​ေငါက်​ေငါက်၊​
ငိုး​တိုး​ငုတ်တုတ်၊​
ြငိမ့်​ြငိမ့်​ေညာင်း​ေညာင်း​၊​
ြငိမ်ြငိမ်သက်သက်၊​
ြငိမ်း​ြငိမ်း​ချမ်း​ချမ်း​၊​